U našoj ponudi...

  • IZAZOV TEAM BUILDING

    Organizacija i provođenja Team building programa (rafting, timske aktivnosti, timeks olimpijade, snimanje filma.......)